Dyrektorzy

Spis treści

MAREK HOLONA - urodził się w Rybniku. Jest absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego im.J.Frycza –Modrzewskiego. Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pierwszą pracę podjął w listopadzie 1986 roku w PRE PW Elrow w Rybniku. Pracę w szkolnictwie rozpoczął w 1990 r. w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku. W 1992 r. przeniósł się do Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl., gdzie pracował jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. Od 1994 r. pracuje w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku będąc nauczycielem przedmiotów zawodowych elektrycznych. W roku 2004 zostaje zastępcą dyrektora szkoły, a od 1 września 2006 pełni funkcję dyrektora szkoły. Ukończył studia podyplomowe „Organizacja i zarządzanie oświatą”. Wieloletni członek Stowarzyszenie Elektryków Polskich, aktualnie v-ce przewodniczący Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów SEP, członek Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

Copyright © 2019 by ZSME. All rights reserved.