Nowa podstawa programowa

Mechanik pojazdów samochodowych 723103 (młodociani):

  • M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych odbywa się pod koniec klasy trzeciej

Ślusarz 722204 (młodociani):

  • M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi odbywa się pod koniec klasy trzeciej

Copyright © 2019 by ZSME. All rights reserved.