Kwalifikacje

Nowa podstawa programowa

Mechanik pojazdów samochodowych 723103 (młodociani):

  • M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych odbywa się pod koniec klasy trzeciej

Ślusarz 722204 (młodociani):

  • M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi odbywa się pod koniec klasy trzeciej

Operator obrabiarek skrawających 722307:

  • M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających odbywa się pod koniec klasy trzeciej

Elektryk 741103:

  • E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy trzeciej
  • E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych odbywa się pod koniec klasy trzeciej

 

Nowa podstawa programowa dla uczniów rozpoczynających nauke w 2017r.

Mechanik pojazdów samochodowych 723103 (młodociani):

  • MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych odbywa się pod koniec klasy trzeciej

Ślusarz 722204 (młodociani):

  • MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi odbywa się pod koniec klasy trzeciej

Operator obrabiarek skrawających 722307:

  • MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających odbywa się pod koniec klasy trzeciej

Elektryk 741103:

  • EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych odbywa się pod koniec klasy trzeciej
Copyright © 2019 by ZSME. All rights reserved.