Patron szkoły

Spis treści

Tadeusz Kościuszko urodził się w roku 1746 . Pochodził z drobnej szlachty. W 1770 roku po ukończeniu Szkoły Rycerskiej wyjechał do Paryża na dalsze studia wojskowe. We Francji poznał bliżej ideologię Oświecenia , potem zwiedził Anglię , Szwajcarię , Włochy i Niemcy . Za granicą dowiedział się o ciosie , który spadł na kraj--o pierwszym rozbiorze Polski . Po powrocie do ojczyzny nie mógł znaleźć pracy w wojsku . Wyjechał ponownie za granicę, by wziąć udział w walce o wolność kolonii północnoamerykańskich . Kościuszko miał 30 lat , gdy latem 1776r. przyjechał do Ameryki . Przeszkolony we francuskiej szkole wojskowej (gdzie studiował inżynierię wojskową i artylerię) został przez Kongres amerykański mianowany pułkownikiem. Został zatrudniony w armii amerykańskiej , gdzie otrzymał pensję w wysokości 60 dolarów miesięcznie . Na polecenie generała Horatio Gatesa pojechał na północ , aby pokierować budową umocnień Fortu TICONDEROGA . Kościuszko uważał , że należy umocnić także Fort Diefiance lecz Amerykanie go zlekceważyli . Łagodne usposobienie i to ,że był cudzoziemcem utrudniały mu kontakt z Amerykanami . " Kocham pokój i , jeśli to możliwe , chcę być w dobrych stosunkach ze wszystkimi " -zwierzał się. Ponad miesiąc później brytyjskie armaty stanęły na szczycie Mount Defirance i obrońcom amerykańskim pozostał jedynie haniebny odwrót . Zamiast winić swych amerykańskich kolegów, Kościuszko zajął się powstrzymywaniem armii brytyjskiej . Jego ludzie tak regulowali rzeki , by uniemożliwić wrogowi przeprawy przez nie ( niszczyli mosty , ścinali setki drzew tarasując drogę ). Już wkrótce Polak zatrudniał tysiąc osób . Budowali fortyfikacje w pobliżu Saratogi nad rzeką Hudson.

Copyright © 2019 by ZSME. All rights reserved.