5BT(2003) / technik elektryk

Wychowawca: Dorota Kwitek

L.p. Imię nazwisko
1. Bończyk Dariusz
2. Bortlik Piotr
3. Czado Krzysztof
4. Dudek Krzysztof
5. Emrich Marcin
6. Fojcik Leszek
7. Francus Arkadiusz
8. Gaczyński Marcin
9. Galwas Adam
10. Kąsek Łukasz
11. Kłapczyk Dariusz
12. Koczy Sławomir
13. Korbel Grzegorz
14. Kozal Radosław
15. Kubica Łukasz
16. Kuna Wojciech
17. Maryniok Grzegorz
18. Pawłowski Łukasz
19. Pitlok Robert
20. Przeliorz Oktawian
21. Pyszny Jakub
22. Rędzikowski Adrian
23. Weczerek Marcin
24. Wyżykowski Roman
25. Zniszczoł Łukasz
Copyright © 2019 by ZSME. All rights reserved.