5CT(2003) / technik elektronik

Wychowawca: Jadwiga Abrahamowicz

L.p. Imię nazwisko
1. Czerwonka Łukasz
2. Czogalik Jan
3. Fojcik Tomasz
4. Frontczak Sławomir
5. Gąsior Arkadiusz
6. Głyda Marcin
7. Hetman Jan
8. Jankowski Lech
9. Kasperczyk Łukasz
10. Klejnot Błażej
11. Kowalik Piotr
12. Kowalski Marcin
13. Kwitek Marek
14. Magiera Adrian
15. Mendla Adrian
16. Motyka Michał
17. Muras Michał
18. Niesobski Damian
19. Papuga Rafał
20. Paszek Tomasz
21. Pyszny Wojciech
22. Rakoczy Artur
23. Ruciński Andrzej
24. Sobański Krzysztof
25. Skrzypiec Adam
26. Skrzypiec Jacek
27. Szarowski Paweł
28. Tomala Michał
29. Urbanek Grzegorz
30. Zimończyk Dariusz
Copyright © 2019 by ZSME. All rights reserved.