4BL(2003) / operator obrabiarek skrawających

Wychowawca: Aleksandra Płaczek

L.p. Imię nazwisko
1. Baj Seweryn
2. Będziński Tomasz
3. Blachowski Dawid
4. Bugla Dariusz
5. Burak Paweł
6. Foryś Mariusz
7. Gawroński Sebastian
8. Grobelkiewicz Łukasz
9. Hajok Karol
10. Karut Dariusz
11. Kiszka Marcin
12. Koczy Zbigniew
13. Kordulewski Rafał
14. Kupczyński Damian
15. Kurpanik Sebastian
16. Majewski Dawid
17. Mandrysz Krzysztof
18. Michalski Tomasz
19. Mielnik Grzegorz
20. Musiolik Łukasz
21. Muszyński Daniel
22. Nadolny Patryk
23. Piątek Dawid
24. Smyczek Michał
25. Szczyrba Marek
26. Szojda Bartłomiej
27. Szulik Piotr
28. Twardowski Sebastian
29. Wieczorek Łukasz
Copyright © 2019 by ZSME. All rights reserved.