3MT(2003) / technik mechanik

Wychowawca: Jadwiga Chwieduk

L.p. Imię nazwisko
1. Bryk Artur
2. Drzęśla Krzysztof
3. Dawiec Zdzisław
4. Dudek Przemysław
5. Jastrzębski Daniel
6. Kocemba Piotr
7. Kot Łukasz
8. Kuciński Kamil
9. Maciołek Krzysztof
10. Martauz Marek
11. Opara Michał
12. Orzechowska Adrianna
13. Ossowicki Tomasz
14. Potoczny Dariusz
15. Siwiec Grzegorz
16. Skowronek Michał
17. Skrzypiec Sebastian
18. Szczęk Łukasz
19. Szymura Zbigniew
20. Waszkiewicz Krzysztof
21. Woźniak Dariusz
22. Woźniak Mariusz
23. Zimoń Michał
Copyright © 2019 by ZSME. All rights reserved.