3CZ(2003) / elektryk

Wychowawca: Joanna Zawadzka

L.p. Imię nazwisko
1. Balcerek Robert
2. Brodowski Piotr
3. Chmielewski Kamil
4. Cieślok Adam
5. Dziwoki Damian
6. Gaszka Rafał
7. Goraus Mariusz
8. Gorazdowski Michał
9. Greiner Rafał
10. Hajduk Jarosław
11. Ilk Arkadiusz
12. Kłosok Marcin
13. Kuczera Kamil
14. Kuliś Kamil
15. Larysz Łukasz
16. Łepek Arkadiusz
17. Matlingiewicz Łukasz
18. Pawlik Krzysztof
19. Pietrusa Piotr
20. Prokopowicz Szymon
21. Raszewski Miłosz
22. Sadziak Tomasz
23. Szlosarek Dawid
24. Tluczykont Grzegorz
25. Wesołowski Andrzej
26. Wiaterek Robert
27. Wójcik Andrzej
28. Zimoń Łukasz
Copyright © 2019 by ZSME. All rights reserved.