3KZ(2003) / lakiernik

Wychowawca: Daria Fojcik-Rduch

L.p. Imię nazwisko
1. Beer Łukasz
2. Bogucki Rafał
3. Dziędzik Łukasz
4. Grabiński Piotr
5. Knesz Tomasz
6. Luźny Damian
7. Łoś Arkadiusz
8. Ochojski Daniel
9. Parysz Dawid
10. Piekuś Sebastian
11. Pychyński Łukasz
12. Rojek Krystian
13. Szczepanek Szymon
14. Szulczyk Damian
15. Śliwka Grzegorz
16. Świercz Krzysztof
17. Tront Krzysztof
Copyright © 2019 by ZSME. All rights reserved.