Szanowni Uczniowie Czwartych Klas Elektrycznych i Energetycznych - Praktykanci PGE EC Odział w Rybniku!

Informujemy, że PGE EC Oddział w Rybniku prowadzi nabór pracowników na stanowiska Obchodowy Bloku oraz Maszynista Urządzeń Uzdatniania Wody.

Ogłoszenia dotyczące naboru emitujemy na stronie www.pracuj.pl . Oferty dostępne będą do 04.05.2019r.

Copyright © 2019 by ZSME. All rights reserved.