Podstawa programowa w Technikum nr 2

technik teleinformatyk
technik cyfrowych procesów graficznych
technik elektronik
technik elektroenergetyk transportu szynowego
technik mechanik
technik elektryk
technik energetyk

 

Copyright © 2019 by ZSME. All rights reserved.