Podstawa programowa w ZSZ i BS

mechanik pojazdów samochodowych
elektryk
operator obrabiarek skrawających
ślusarz

 

Copyright © 2019 by ZSME. All rights reserved.