Klasa patronacka firmy IP Connect Sp. z o.o.

Opis pracy w zawodzie technik elektronik

Typowe stanowiska pracy
Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik mogą być zatrudnieni:

  • w zakładach, w których są produkowane lub stosowane urządzenia elektroniczne, na stanowiskach uruchamiania lub konserwacji,

Klasa patronacka firm Tauron Dystrybucja S.A. oraz PGE Energia Ciepła S.A (Elektrownia Rybnik).

Opis pracy w zawodzie technik elektryk

Typowe stanowiska pracy
Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk mogą być zatrudnieni w elektrowniach, zakładach energetycznych, zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego, zakładach gospodarki komunalnej, przedsiębiorstwach produkujących

Klasa patronacka firmy PGE Energia Ciepła S.A. (Elektrownia Rybnik).

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik energetyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. wykonywania konserwacji, przeglądów i napraw instalacji i urządzeń energetycznych zarówno energetyki konwencjonalnej jak i odnawialnej;

Klasa patronacka firm Grupa Marat Sp. z o.o., Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. oraz Doosan Babcok Energy Polska Sp. z o.o.

Opis pracy w zawodzie technik mechanik

Typowe stanowiska pracy
Technicy mechanicy mogą podejmować pracę w różnych gałęziach gospodarki narodowej o różnym stopniu organizacji produkcji lub usług, w branży mechanicznej w przemyśle maszynowym, budownictwie, budownictwie okrętowym,

Zawód technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec procesu kształcenia. Szkoła określa umiejętności specjalistyczne, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej powinien być

Klasa patronacka firmy IP Connect Sp. z o.o.

Podstawowe zadania:

  • montowanie i uruchamianie komputerów;
  • instalowanie systemów operacyjnych i oprogramowania użytkowego i narzędziowego;
  • diagnozowanie stanu technicznego komputerów oraz dokonywanie ich przeglądów, napraw i modernizacji;

Klasa patronacka firm PKP Cargo S.A. oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Uczeń może znaleźć zatrudnienie jako:

  • dyżurny ruchu, nastawniczy, dróżnik przejazdowy, kierownik pociągu, rewident, manewrowy, ustawiacz,

Copyright © 2019 by ZSME. All rights reserved.