elektryk

Elektrycy mogą podejmować pracę w zakładach: wytwarzających,przetwarzających i przesyłających energię elektryczną(elektrownie i zakłady energetyczne), eksploatujących energię elektryczną (huty, przemysł wydobywczy, transport kolejowy i wodny, gospodarka komunalna), produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, usługowych naprawiających maszyny elektryczne, urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku

(w tym zakłady rzemieślnicze),budowlanych (przy wykonywaniu instalacji elektrycznych), po przeszkoleniu specjalistycznym, umożliwiającym ukształtowanie umiejętności niezbędnych na określonym stanowisku pracy.

Copyright © 2019 by ZSME. All rights reserved.