Dyrektor: mgr inż. Marek Holona - kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz i przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły oraz przewodniczącym Rady Pedagogicznej, sprawuje opiekę nad młodzieżą uczącą się w szkole. Dyrektor odpowiedzialny jest za:

Poniżej przedstawiamy indeks nauczycieli uczących w roku szkolnym 2017/2018. Nazwiska zostały posortowane alfabetycznie.

W Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych funkcję pielęgniarki sprawuje: Renata Szreder.
Pielęgniarka szkolna planuje i realizuje kompleksową opieką pielęgnacyjną nad uczniami naterenie szkoły. Zakres czynności pielęgniarki szkolnej obejmuje w szczególności:

Copyright © 2019 by ZSME. All rights reserved.