Informacja 2019/2020 - Technikum nr 2

Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie kształcenia zawodowego praktycznego.
Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów technikum w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

Praktyki zawodowe 2019/2020

Uczniowie klas trzecich kontaktują się w sprawie praktyk zawodowych z wicedyrektorem Małgorzatą Ochmann

UWAGA!!! Dotyczy głównie zawodów:

technik teleinformatyk i technik cyfrowych procesów graficznych

 

Pozostałe zawody – w styczniu 2020 rekrutacja na zakłady współpracujące ze szkołą.

 

Podkategorie

Copyright © 2019 by ZSME. All rights reserved.