ni kształcenia zawodowego praktycznego w Branżowej Szkole I stopnia nr 2 w roku szkolnym 2020/2021:

 

W Branżowej Szkole I stopnia nr 2:

Klasa 1 BS: poniedziałek, wtorek

1BA – mechanik pojazdów samochodowych ½ - poniedziałek, wtorek

1BA - elektryk 2/2 - poniedziałek, wtorek

1BB - operator obrabiarek skrawających ½ - poniedziałek, wtorek

1BB - ślusarz 2/2- poniedziałek, wtorek

Informacja 2019/2020 - Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie kształcenia zawodowego praktycznego.
Kształcenia zawodowe praktyczne organizuje się dla uczniów i młodocianych w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie.

Podkategorie

Copyright © 2019 by ZSME. All rights reserved.