Informacja 2019/2020 - Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie kształcenia zawodowego praktycznego.
Kształcenia zawodowe praktyczne organizuje się dla uczniów i młodocianych w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie.

Podkategorie

Copyright © 2019 by ZSME. All rights reserved.