Informacja 2019/2020 - Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

Informacja 2019/2020 - Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie kształcenia zawodowego praktycznego.
Kształcenia zawodowe praktyczne organizuje się dla uczniów i młodocianych w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie.

Kształcenie zawodowe praktyczne w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku w każdym roku szkolnym jest dostosowywane do aktualnych potrzeb regionalnego rynku pracy.

W roku szkolnym 2019/2020 w Branżowej Szkole I Stopnia nr 2, kształcimy 304 uczniów, w tym 192 pracowników młodocianych w następujących zawodach, w których nauka trwa 3 lata:

jako pracownik młodociany (praktyka u pracodawcy po podpisaniu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego)

  • mechanik pojazdów samochodowych
  • elektryk

jako uczeń (praktyka w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej) lub pracownik młodociany

  • operator obrabiarek skrawających
  • ślusarz

 

Kształcenie zawodowe praktyczne w BS I:


Klasa 1 - 2 dni w tygodniu

Uczniowie po Szkole Podstawowej:

1 BA8 – poniedziałek, środa - (1 gr. mechanik pojazdów samochodowych, 2 gr. elektryk)

1 BB8 – czwartek, piątek - operator obrabiarek skrawających

1 BC8 - czwartek, piątek  - ślusarz

Uczniowie po Gimnazjum:

1 BAG - poniedziałek, środa – (1 gr. mechanik pojazdów samochodowych, 2 gr. elektryk)

1 BBG – poniedziałek, wtorek -  (1 gr. operator obrabiarek skrawających, 2 gr. ślusarz)


Klasa 2 - 2 dni w tygodniu - czwartek i piątek
Klasa 3 - 3 dni w tygodniu - poniedziałek, wtorek, środa

Nauka zawodu kończy się:

 

- dla pracowników młodocianych: Egzaminem Czeladniczym organizowanym przez Izbę Rzemieślniczą

 

- dla uczniów i niektórych pracowników młodocianych z DB, Tenneco, innych większych zakładów oraz spółek Egzaminem Zawodowym organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie polegającym na zdaniu kwalifikacji pod koniec klasy trzeciej.

Więcej informacji znajdziesz w zakładce - egzamin zawodowy.

 

 

Copyright © 2019 by ZSME. All rights reserved.