Informacja 2019/2020 - Technikum nr 2

Informacja 2019/2020 - Technikum nr 2

Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie kształcenia zawodowego praktycznego.
Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów technikum w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

Kształcenie zawodowe praktyczne w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku w każdym roku szkolnym jest dostosowywane do aktualnych potrzeb regionalnego rynku pracy.

W Technikum nr 2, 500 uczniów uczy się w następujących zawodach, w cyklu 4 letnim:

  • technik grafiki i poligrafii cyfrowej (dawniej –technik cyfrowych procesów graficznych (od 2012 roku)
  • technik elektronik
  • technik elektryk
  • technik energetyk (od 2011 roku)
  • technik mechanik (od 2010 roku)
  • technik teleinformatyk
  • technik elektroenergetyk transportu szynowego (od 2015 roku)

Praktyki zawodowe:
1)  aktualne klasy 2 i 3, w klasie 3 - 4 tygodnie

2)  aktualne klasy 1 – 8 tygodni

Nauka zawodu polega na zdaniu egzaminu z kwalifikacji w poszczególnych etapach nauki przed Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie.

 Więcej informacji znajdziesz w zakładce - egzamin zawodowy

 

 

 

Copyright © 2019 by ZSME. All rights reserved.