Rada Rodziców
Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
im. Tadeusza Kościuszki

ul. Kościuszki 23,  44-200 Rybnik

nr konta:

58 1440 1390 0000 0000 1628 5797

w tytule przelewu prosimy podać:

imię nazwisko i klasa do której uczęszcza uczeń

ZARZĄD RADY RODZICÓW
    w roku szkolnym 2020/2021
  1. Przewodniczący: Rafał Roskosz
  2. Zastępca przewodniczącego:  Agnieszka Larysz
  3. Zastępca przewodniczącego:  Piotr Chwołka
  4. Skarbnik: Sylwia Hanusej
  5. Sekretarz: Lucyna Misala
  6. Sekretarz: Jacek Zielonka
  KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW
    w roku szkolnym 2020/2021
  1. Przewodniczący:  Marcin Bujak
  2. Członek:  Grzegorz Śnieżek
  3. Członek:  Adam Bednarek
 
Copyright © 2019 by ZSME. All rights reserved.