Numer Konta

Rada Rodziców
Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
im. Tadeusza Kościuszki

ul. Kościuszki 23,  44-200 Rybnik

nr konta:

Nordea Bank : 58 1440 1390 0000 0000 1628 5797

w tytule przelewu prosimy podać:

imię nazwisko i klasa do której uczęszcza uczeń

Copyright © 2019 by ZSME. All rights reserved.