Historia budynku ZSM-E

Spis treści

Budynek Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych został wybudowany w okresie międzywojennym z inicjatywy burmistrza Władysława Webera. Ukończono go na krótko przed wybuchem wojny we wrześniu 1939 roku. Przez cały czas okupacji, aż do 1945 roku, mieścił się w nim szpital wojskowy. Natomiast w latach 1945-1952 był siedzibą Państwowych Zakładów Kształcenia Handlowego. ZSME swymi początkami sięga września 1952 roku, kiedy utworzona została Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Powstała ona z połączenia dwóch szkół resortowych i jednej szkoły zawodowej Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego. Oprócz tej szkoły w obecnym budynku mieściły się jeszcze Technikum Ekonomiczne, Technikum Handlowe i Technikum Finansowe. Wszystkie typy szkół od 01.09.1952r. były pod wspólną dyrekcją dr. Alfonsa Mrowca - nauczyciela, historyka i autora kilku publikacji historycznych. W roku szkolnym 1953/1954 dyrektorem w/w szkół został pan Lucjan Pytel. Od 01.09.1954r. w budynku przy ulicy Kościuszki 23 pozostała wyłącznie Zasadnicza Szkoła Zawodowa przygotowująca wykwalifikowanych robotników w kierunkach: metalowym, budowlanym i komunikacyjnym. Dyrektorem szkoły został mgr Lech Synoradzki (*biogramy). W roku szkolnym 1955/1956 po raz pierwszy do szkoły o profilu mechanicznym przyjęto dziewczęta, zaś rok póĽniej utworzono nowy kierunek kształcenia młodzieży o specjalności krawiectwo lekkie. W roku szkolnym 1957/1958 przy istniejących dotychczas szkołach otwarto trzy klasy, dając w ten sposób początek dziennej Szkole Zawodowej dla młodzieży pracującej. W miarę upływu lat szkoła ta usamodzielniła się i przeniosła do innego budynku. Jednak 1 września 1973r. Została ponownie została włączona do Zespołu Szkół Zawodowych, a w następnym roku szkolnym powróciła do obecnego budynku. Taki stan szkół i specjalności kształcenia nie uległ zmianie aż do roku szkolnego 1959/1960, w którym został utworzony nowy kierunek: gospodarstwo zbiorowe i domowe. Ilość uczniów wzrosła do 1461, w tym było 336 dziewcząt.

Copyright © 2019 by ZSME. All rights reserved.