Historia budynku ZSM-E

Spis treści

Rok później powstało Technikum Gospodarcze oraz Technikum Mechaniczne dla Pracujących o specjalności obróbka skrawaniem. W miarę upływu lat przybywało nowych specjalności, pojawiły się kierunki: budowa maszyn, elektryczny, samochodowy i budowlany. Zakończyły one swą działalność z końcem roku szkolnego 1983/84. Technikum Mechaniczne powstało 1 września 1964 roku i przyjęło absolwentów szkół ponad podstawowych do dwóch klas o specjalnościach: budownictwo maszyn oraz obróbka skrawaniem. W następnych latach doszły nowe specjalności, elektryczna i samochodowa. Od 28. 03. 1982r. Szkoła nosi imię Tadeusza Kościuszki (*patron szkoły). Na mocy tzw. umowy pilotażowej z 1993 r. z dniem 1 stycznia 1994 r. ZSM-E stał się jednostką organizacyjna miasta i jest przez nie finansowany ze środków administracji państwowej. Obsługa finansowo-księgowa , zaopatrzenie, gospodarka remontowa, bhp powierzone zostały powołanej w tym celu jednostce organizacyjnej. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych ma swoja kronikę , która opisuje dzieje tej szkoły od 1954 r.do dnia dzisiejszego. W 2000 r. powstała Encyklopedia ZSM-E w Rybniku. Praca nad Encyklopedią przyczyniła się do poznania historii własnej szkoły i miejscowości. ZSM-E może poszczycić się wyróżnieniami w konkursach technicznych , elektrycznych , elektronicznych , literackich a nawet historycznych. W r.szk. 1985/86 laureatem Olimpiady Fizycznej został Damian Fojt.. W roku 1997 uczeń Roman Wengerski został laureatem Olimpiady Wiedzy Technicznej i otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów. W latach 2001 i 2002 laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” zostali Remigiusz Kalisz oraz Sławomir Kostka. Chlubą i dumą szkoły na arenie międzyszkolnej i wojewódzkiej są wyniki sportowe. W 1998 r. ZSM-E okazał się najbardziej usportowioną szkołą w województwie śląskim.

Copyright © 2019 by ZSME. All rights reserved.