Historia budynku ZSM-E

Spis treści

W roku szkolnym 1984/85 do Zespołu włączono Liceum Zawodowe RZWM Huta Silesia i ZSZ Przyzakładową RZWM Huta Silesia. Przełomowy dla ZSM-E stał się rok 2001 od września do gmachu szkoły wprowadzono zasadnicza szkołę zawodową z ul. Maksymiliana również od 1 września warsztaty szkolne przeszły pod nowo utworzone rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej Dziewięć lat później w r.szk.2002/2003 zgodnie z ówczesną reformą oświaty utworzono 3-letnie liceum profilowane oraz 2-letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową. Zaprzestano w związku z tym naboru do Technikum Młodzieżowego. Po 4 latach powrócono do kształcenia w nowych czteroletnich Technikach. W naszej szkole w nowym Technikum rozpoczęto kształcenie w dwóch zawodach: technik elektryk i technik elektronik. Rok później wprowadzono nowy zawód technik teleinformatyk. Aktualnie w roku szkolnym 2007/2008 w ZSM-E kształci się ok. 900 uczniów w 10 zawodach. W roku szkolnym 2008/09 zaprzestano naboru do Liceum Profilowanego poszerzając ofertę kształcenia w Zasadniczej Szkole zawodowej o trzy nowe zawody: ślusarz, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych oraz elektromechanik. Baza dydaktyczna szkoły ulega ciągłej modernizacji. Od 2005r. co rok szkoła otrzymuje nową pracownie komputerową, w 2006r szkoła otrzymała nowoczesne Laboratorium Robotów Mobilnych którego sponsorem był koncern Vattenfall. Rok 2008 to otwarcie nowoczesnej pracowni elektroniku użytkowej.Modernizacja bazy dydaktycznej została wymuszona powrotem Technikum do szkoły oraz szeroka ofertą edukacyjną. W marcu 2007 szkoła przystąpiła do realizacji programu unijnego „Równy start w przyszłość wyrównywanie szans edukacyjnych w Rybniku” w ramach tego programu realizuje się dodatkowe godziny zajęć dydaktycznych, wycieczki naukowe, wizyty studyjne a także doposażenie bazy dydaktycznej o nowoczesna pracownie językową. Od roku 2006 rozpoczęła się gruntowna modernizacja budynku szkoły, został zmieniony układ pomieszczeń administracyjnych, zostało wymienione centralne ogrzewanie a także stolarka drzwiowa. Rok 2007r to także instalacja nowoczesnego monitoringu szkoły.

Copyright © 2019 by ZSME. All rights reserved.